LA PLATERÍA DE REUS Y SU REAL COLEGIO

L’obra consta de tres volums. El primer tracta del Col·legi d’Argenters de Reus en els vessants institucional, professional i biogràfic. El segon fa referència a l’estudi estilístic de les peces llavorades entre 1632 i 1853, amb el catàleg corresponent. El tercer comprèn l’apèndix documental, fonts, bibliografia i diferents índexs.

A. Martínez Subías